ALPHA audyt | szkolenia | doradztwo

Doświadczenie

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE

Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych

Audyt zewnętrzny działalności statutowej jednostek naukowych oraz projektów naukowych


Audyt bezpieczeństwa informacji

Doradztwo w zakresie wdrożenia i koordynacji kontroli zarządczej

Usługi opracowania regulacji wewnętrznych (polityka rachunkowości oraz instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych; polityki bezpieczeństwa informacji i inne).

Wdrożenie Kodeksu Etyki Pracowników (Przykładowe wdrożenia: Gmina Dobrcz, Gmina Białe Błota, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Sicienko)

 

Szkolenia / wykłady - przykłądy realizowanych usług
  • Szkolenia z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
  • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacj
  • Na zaproszenie firmy SEMPER w dniu 19.11.2011 uczestniczyliśmy w Pierwszej Konferencji Oświatowej dla Nauczycieli Polskich w Dublinie. Magda Boczar przeprowadziła warsztat na temat możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej programów edukacyjnych dla szkół polskich funkcjonujacych w Irlandii.
  • Szkolnia z zakresu rachunkowości i finansów oraz zamówień publicznych dla przedstawicieli placówek oświatowych. w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
  • Szkolenia z zakresu Rachunkowości budżetowej oraz Audytu i kontroli w JST dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  • Szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla firm F5 Konsulting oraz SEMPER
  • Szkolenia za zakresu zamówień publicznych dla firmy SEMPER i VERTE
  • Szkolenia z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów POKL, POIG, POIS oraz RPO dla firmy SEMPER
  • Realizacja zajęć "Rozliczanie projektów UE" w ramach PS Administrowanie Funduszami Unijnymi - SGH w Warszawie

Kontakt z Naszą Firmą:

Kontakt telefoniczny z konsultantem:
660 696 525

 

Kontakt e-mail:
biuro@alpha-doradztwo.plNr w rejestrze firm szkoleniowych
2.30/00012/2010

Nr certyfikatu audytora finansów publicznych
571/2004

Certified Government Auditing Professional (nr uprawnień 2753)